0 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

 0 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Print

Manual International Business

1. Inleiding

Bijgaand document geeft een beschrijving van installatie, configuratie en werkwijze van de App “International business data”.
Als eerste worden in de inleiding enkele uitgangspunten opgesomd waarna de voorwaarden worden benoemd om te gaan werken met deze App.

1.1 Uitgangspunten

Multi-language
Alle functionaliteit ondersteund de multi-language functionaliteit van Microsoft Dynamics 365 CE / Dataverse (Power Apps).
Momenteel is de functionaliteit in twee talen; te weten Nederlands en Engels.

Versie Dynamics 365
De ondersteunde versie is altijd de laatste en voorlaatste versie (wave) van Dynamics 365 CE / Dataverse (Power Apps).

Online vs. on-premise
Alleen de online versie wordt ondersteund.

1.2 Voorwaarden

Vereist kennisniveau
Er wordt uitgegaan van basisvaardigheden inzake installatie van Solutions binnen Dynamics 365 CE / Dataverse (Power Apps).

Garanties
Wij kunnen vooraf geen garanties geven voor werking van de Solutions in alle mogelijke Microsoft Dynamics 365 CE / Dataverse (Power Apps) omgevingen.
Zeker bij “complexere” infrastructuren dient dit nader te worden onderzocht of getest.

Browsers
Standaard geteste en ondersteunde browsers zijn Chrome (onder Windows) en Edge.

Versies Dynamics 365 CE
De versie wordt alleen ondersteund in een online omgeving (Office 365 portal) welke standaard wordt gebruikt.

Gebruik test- of OTAP-omgeving
Wij willen er expliciet op wijzen dat de beschreven stappen altijd eerst via een test- of OTAP-omgeving worden uitgevoerd.
Na correcte werking kunt u het e.e.a. nogmaals uitvoeren in de productieomgeving. In bepaalde situatie / inrichtingen worden formulieren aangepast en b.v. auditing uitgezet.

2. Functionaliteit toevoegen account

De onderstaande beschrijving somt de stappen op om een account toe te voegen:

Selecteer “International business”:

Voer nu de relevante zoekgegevens in gescheiden met komma’s waarbij gezocht kan worden op naam; naam, plaats (NADER INVULLEN).

Selecteer het juiste account indien er meerdere voldoen aan de zoekcriteria:

Alle details van het account worden opgehaald:

Druk dan op “Toevoegen/opslaan” en de gegevens worden overgenomen:

3. Functionaliteit verrijken account

Naast het toevoegen kan een Account ook worden verrijkt. Ga naar het te verrijken account en selecteer “International business” in de opdrachtbalk:

In meeste gevallen wordt direct wordt het juiste bedrijf opgezocht en anders dient uit een lijst het correcte bedrijf te worden gekozen.
Nu kunnen ook de worden overgenomen:

Met uitroeptekens wordt aangegeven dat er een verschil is tussen gegevens binnen Dynamics 365 CE / Dataverse (Power Apps) en de nieuwe data.

4. Installatie

De installatie verloopt via de Appsource van Microsoft en de upgrade verloopt via het Powerplatform.
Hieronder wordt uitgelegd hoe dit dient te worden uitgevoerd.

4.1 Installatie van de App via Appsource

De installatie bestaat uit het inlezen van twee Solutions (Common, International Business data) via de App op de Appsource:

Deze kan worden gevonden middels de volgende URL: Microsoft AppSource – Internationale bedrijfsgegevens

Volg hierbij de standaard stappen en voer dit altijd als eerste uit in een TEST-omgeving.

4.2 Upgrade van een Solution (App) via het Powerplatform

Binnen het PowerPlatform is inzichtelijk van welke Solutions een update beschikbaar is:

Volg hierbij de standaard stappen en voer dit altijd als eerste uit in een TEST-omgeving.

5. Configuratie

Om de configuratie uit te voeren dient een gebruiker voldoende rechten te hebben.

5.1 Autorisatie

Onderstaande geeft de benodigde rol om de App te gebuiken.
LET OP: ook een systeembeheerder zal zonder genoemde rollen de modules niet kunnen gebruiken!

5.2 Aanmaken webservices instellingen

Voor het aanmaken van de algemene instellingen, open de Common:

Voor de International Business is een API key vereist:

5.3 Instellingen

Om de specifieke instellingen te configureren, open de zojuist geïnstalleerde solution (1), vul bij de verschillende onderdelen (2) de instellingen in en sla deze altijd op ook al heeft u niets gewijzigd (3).

 

Hieronder volgt een opsomming en korte beschrijving van de instellingen:

Search settings
Er zijn 2 opties voor het zoekscherm te configureren.
1. Direct zoeken bij openen: indien Ja, dan zal na het openen van het zoekscherm automatisch en aan de hand van de reeds ingevoerde gegevens in het accountscherm worden gezocht.
2. Direct ophalen bij 1 zoekresultaat: indien Ja, dan zal wanneer “Zoeken” exact 1 resultaat oplevert deze automatisch worden geselecteerd en opgehaald.

Er kan tevens een default land worden aangegeven waarbinnen wordt gezocht.

Company details
Onder de tab “Company details” kan geconfigureerd worden welke International business data met welke Dynamics 365 CE / Dataverse (Power Apps) velden op het account formulier overeenkomen:

Adresses
Er kunnen een 2-tal adressen worden geconfigureerd:

Dates
Onder de tab “Dates” kan geconfigureerd worden welke gegevens met welke Dynamics 365 CE / Datavrse (Power Apps) velden op het account formulier overeenkomen:

Employees
Onder de tab “Employees” kan geconfigureerd worden in welk veld het aantal medewerkers wordt geplaatst.

Activity
Onder de tab “Activity” kan geconfigureerd worden welke gegevens met welke Dynamics 365 CE / Dataverse (Power Apps) op het account formulier overeenkomen:

Finances
Onder de tab “Finances” kan geconfigureerd worden welke gegevens met welke velden op het account formulier overeenkomen.

Structure
Onder de tab “Structure” kan geconfigureerd worden welke structuur op gegevens met welke Dynamics 365 CE / Dataverse (Power Apps) velden op het account formulier overeenkomen.

Let op:
Wanneer een veld niet op het accountformulier aanwezig is dan de waarde niet overgenomen.
Het is niet verplicht om alle velden op het accountformulier beschikbaar te hebben.

Inhoudsopgave
Deze website is gemaakt door Scoob