Print

Handleiding Uittreksels bedrijven

1. Inleiding

Bijgaand document geeft een beschrijving van installatie, configuratie en werkwijze van de App.
Als eerste worden in de inleiding enkele uitgangspunten opgesomd waarna de voorwaarden worden benoemd om te gaan werken met deze App.

1.1 Uitgangspunten

Multi-language
Alle functionaliteit ondersteund de multi-language functionaliteit van Microsoft Dynamics 365 CE.
Momenteel is de functionaliteit in twee talen; te weten Nederlands en Engels.

Versie Dynamics 365
De ondersteunde versie is altijd de laatste en voorlaatste versie (wave) van Dynamics 365 CE.

Online vs. on-premise
Alleen de online versie wordt ondersteund.

1.2 Voorwaarden

Vereist kennisniveau
Er wordt uitgegaan van basisvaardigheden inzake installatie van Solutions binnen Dynamics 365 CE.

Garanties
Wij kunnen vooraf geen garanties geven voor werking van de Solutions in alle mogelijke Microsoft Dynamics 365 CE omgevingen.
Zeker bij “complexere” infrastructuren dient dit nader te worden onderzocht of getest.

Browsers
Standaard geteste en ondersteunde browsers zijn Chrome (onder Windows) en Edge.

Versies Dynamics 365 CE
De versie wordt alleen ondersteund in een online omgeving (Office 365 portal) welke standaard wordt gebruikt.

Gebruik test- of OTAP-omgeving
Wij willen er expliciet op wijzen dat de beschreven stappen altijd eerst via een test- of OTAP-omgeving worden uitgevoerd. Na correcte werking kunt u het e.e.a. nogmaals uitvoeren in de productieomgeving. In bepaalde situatie / inrichtingen worden formulieren aangepast en b.v. auditing uitgezet.

2. Functionaliteit KVK-uittreksel

Vanuit het accountscherm klikt u op de knop “KvK uittreksel”. Het bestand (PDF) wordt automatisch gedownload.

Het account moet een goed KvK nummer ingevuld hebben. Indien het KvK nummer niet is ingevuld, komt de volgende melding:

Onderstaand venster wordt geopend en automatisch weer gesloten als de download afgerond is.

Het KvK uittreksel dat gedownload is, wordt automatisch opgeslagen bij de account onder het item KvK uittreksels.

Het uittreksel zelf ziet er als volgt uit.

3. Installatie

De installatie bestaat uit het importeren van twee zip-bestanden genaamd “Solutions”. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit dient te worden uitgevoerd.

3.1 Installatie van een Solution

De installatie verloopt via de Appsource van Microsoft en de upgrade verloopt via het Powerplatform.
Hieronder wordt uitgelegd hoe dit dient te worden uitgevoerd.

5.1 Installatie van de App via Appsource

De installatie bestaat uit het inlezen van drie Solutions (Common, Nederlandse bedrijfsgegevens, Update Service) via de App op de Appsource:

Deze kan worden gevonden middels de volgende URL: Microsoft AppSource – Uitreksels bedrijven

Volg hierbij de standaard stappen en voer dit altijd als eerste uit in een TEST-omgeving.

5.2 Upgrade van een Solution via Powerplatform

Binnen het PowerPlatform is inzichtelijk van welke Solutions een update beschikbaar is:

Volg hierbij de standaard stappen en voer dit altijd als eerste uit in een TEST-omgeving.

4. Configuratie

Om de configuratie uit te voeren dient een gebruiker voldoende rechten te hebben.

4.1 Autorisatie

Gebruikers kunnen worden geautoriseerd voor de diverse modules van de Webservices.nl App door ze bepaalde gebruikersrollen te geven.
LET OP: ook een systeembeheerder zal zonder genoemde rollen de modules niet kunnen gebruiken!
LET OP: er bestaat een aparte rol om het Uittreksel op te vragen en om het Uittreksel te lezen.

4.2 Aanmaken webservices instellingen

Voorzover nog nodig: voor het aanmaken van de algemene instellingen, open de zojuist geïnstalleerde solution (1). Vul vervolgens bij onderstaande de Gebruikersnaam (2) en het Wachtwoord (3) in welke via de leverancier / partner te verkrijgen zijn en sla deze op (4).

4.3 Aanmaken KvK uittreksel instellingen

Voor het aanmaken van de KvK Uittreksel instellingen, open de zojuist geïnstalleerde en vul vervolgens bij onderstaande de KvK nummer het relevante veld van de account in en sla deze op.

Vorige artikel Handleiding Nederlandse bedrijfsgegevens
Volgende artikel Handleiding Update Service
Inhoudsopgave