Print

Handleiding Europese kredietinformatie

1. Inleiding

Dit document geeft een beschrijving van installatie, configuratie en werkwijze van de App.
Als eerste worden in de inleiding enkele uitgangspunten opgesomd waarna de voorwaarden worden benoemd om te gaan werken met deze App.

1.1 Uitgangspunten

Multi-language
Alle functionaliteit ondersteund de multi-language functionaliteit van Dynamics 365 / CRM. Momenteel is de functionaliteit in twee talen; te weten Nederlands en Engels.

Ondersteunde formulieren
Alleen de standaard formulieren worden ondersteund. Dus bijvoorbeeld de “Quick forms” worden niet ondersteund.

Basisfunctionaliteit
De basisfunctionaliteit is het genereren van ophalen van Europese kredietinformatie wat in de volgende hoofdstukken is beschreven.

1.2 Voorwaarden

Vereist kennisniveau
Er wordt uitgegaan van basisvaardigheden inzake installatie van Solutions binnen Dynamics 365 CE.

Garanties
Wij kunnen vooraf geen garanties geven voor werking van de Solutions in alle mogelijke Microsoft Dynamics 365 CE omgevingen. Zeker bij “complexere” infrastructuren dient dit nader te worden onderzocht of getest.

Browsers
Standaard geteste en ondersteunde browsers zijn Chrome (onder Windows) en Edge.

Versies Dynamics 365 CE
De versie wordt alleen ondersteund in een online omgeving (Office 365 portal).

Gebruik test- of OTAP-omgeving
Wij willen er expliciet op wijzen dat de beschreven stappen altijd eerst via een test- of OTAP-omgeving worden uitgevoerd. Na correcte werking kunt u het e.e.a. nogmaals uitvoeren in de productieomgeving. In bepaalde situatie / inrichtingen worden formulieren aangepast en b.v. auditing uitgezet.

2. Functionaliteit toevoegen CreditSafe rapport

De onderstaande beschrijving somt de stappen op om een CreditSafe rapport toe te voegen.
Ga naar (1) en selecteer Credit Safe rapport.

Kies het land en voer de relevante zoekgegevens in gescheiden met komma’s:

Indien er reeds een CreditSafe rapport eerder is opgevraagd zal het zoeken gaan middels het opgeslagen CreditSafe nummer.

Selecteer het juiste account en bevestig het ophalen:

LET OP: dit kan enige tijd duren en er is geen zandloper/spinner aanwezig!

Voor het opvragen van een bedrijf in Duitsland dient ook de reden van opvraging te worden doorgegeven.

Vervolgens wordt er een volledig Credit Safe rapport gekoppeld aan de account met de diverse tabbladen. In onderstaande is ook een PDF opgehaald (zie bij configuratie wat de mogelijkheden zijn).

Middels selectie van de account kan worden teruggegaan naar de account.

Bij de account zie je in tabblad Creditsafe (1) het laatst gekoppelde CreditSafe rapport (2) en alle opgevraagde rapporten (3):

3. Installatie

De installatie verloopt via de Appsource van Microsoft en de upgrade verloopt via het Powerplatform.
Hieronder wordt uitgelegd hoe dit dient te worden uitgevoerd.

3.1 Installatie van de App via Appsource

De installatie bestaat uit het importeren van 2-tal zip-bestanden (Common, Credit Safe) via de App op de Appsource:

De App kan worden gevonden middels de volgende URL: Microsoft AppSource – Europese kredietinformatie

Volg hierbij de standaard stappen en voer dit altijd als eerste uit in een TEST-omgeving.

5.2 Upgrade van een Solution via Powerplatform

Binnen het PowerPlatform is inzichtelijk van welke Solutions een update beschikbaar is:

Volg hierbij de standaard stappen en voer dit altijd als eerste uit in een TEST-omgeving.

4. Configuratie

Voor de configuratie wordt direct naar de Solutions gegaan:

Bij (1) kan worden ingesteld wat wordt opgehaald:
• Alleen PDF
• Alleen CreditSafe data
• Zowel PDF als CreditSafe data

Bij (2) kan worden ingesteld in welke taal het rapport moet worden opgehaald voor betreffende landen.

!! Let op: vergeet de eerste keer niet op te slaan ook al zijn de waardes gevuld !!

Vorige artikel Handleiding Adres Validator
Volgende artikel Handleiding Lead Generator
Inhoudsopgave