Print

Toevoegen & wijzigen account

1. Functionaliteit toevoegen account

De onderstaande beschrijving somt de stappen op om een account of een lead (potentiële klant) toe te voegen. Voeg binnen Dynamics 365 CE een nieuwe account toe:

Klik op Zoek in handelsregister:

Voer nu de relevante zoekgegevens in gescheiden met komma’s:

Er kan gezocht worden op naam; naam, plaats; naam, straat, plaats; postcode, huisnummer; KvK nummer; KvK nummer, naam.

Selecteer het juiste account en zodra alle detail gegevens zichtbaar zijn:

Druk dan op “Toevoegen/opslaan” en de gegevens worden overgenomen naar Dynamics 365 CE.

2. Functionaliteit verrijken account

Naast het toevoegen kan een Account ook worden verrijkt. Ga naar het te verrijken account binnen Dynamics 365 CE. Selecteer “Zoek in handelsregister” in de opdrachtbalk.

Direct wordt het juiste bedrijf opgezocht. Selecteer het bedrijf en ook nu kunnen de gegevens overgenomen worden naar Dynamics 365 CE.

Met uitroeptekens wordt aangegeven dat er een verschil is tussen gegevens binnen Dynamics 365 CE en de nieuwe data.

3. Functionaliteit bepaal BTW nummer

Tijdens het toevoegen of verrijken van een account kan direct het BTW nummer worden opgehaald. Dit wordt via de instellingen bepaald. Dit kan echter ook met een aparte actie worden uitgevoerd.

Open daartoe een account en klik bovenin op ‘Bepaal BTW nummer’.

Het volgende scherm verschijnt met het opgehaalde BTW nummer:

Middels OK wordt het BTW-nummer toegevoegd.

Inhoudsopgave